Geschiedenis Con Brio

Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio is opgericht in 1934 door dirigent Groverman. Een succesvol kinderconcert door 6 gedreven musici was aanleiding tot de oprichting van “Orkestvereniging Con Brio” op 7 januari 1934.

Aanvankelijk bestond het repertoire uit salonmuziek, maar werd snel uitgebreid naar werken voor orkest. Zo werd ook de naam aangepast naar ‘Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio’. Het eerste volwaardige concertprogramma in 1938 werd uitgevoerd in Theater Bellevue. Men speelde Von Glúck, Haydn, Schubert, Beethoven en Rachmaninoff.

Toen de oorlog uitbrak, kon men ’s avonds moeilijk repeteren. Toch zette men door. Samen met de zangvereniging Polyhymnia gaf men een concert in het Sanatorium Julianaoord in Laren. Men ging op de fiets met een aanhang wagentje voor de instrumenten. In 1942 zat Con Brio voor het eerst op het podium van het Concertgebouw. Het streven was om 2 maal per jaar een concert te geven. De oorlog maakte het niet gemakkelijk.

Periode 1945- 1959
In 1945 besloot men tot een fusie met het orkest van de personeelsvereniging van de Algemene Bank Nederland ‘Joseph Haydn’. Met de nieuwe dirigent Roelof Krol ging Con Brio gratis gebruik maken van een repetitieruimte hier; de koffiekamer van de bank aan de Vijzelstraat naast het Carlton Hotel. De band met deze bank die later ABN-AMRO werd, heeft lang tijd stand gehouden. Zelfs nadat er geen werknemers van de ABN meer meespeelden.

In de loop van 1952 sloot Con Brio zich aan bij het FASO (Federatie Amateur Symfonie Orkesten). De bekendheid van Con Brio in het wereldje van de amateur-musici werd groter. De FASO bibliotheek was belangrijk om het repertoire uit te breiden. Nico Hermans volgde Roelof Krol op.

De stad Amsterdam droeg ook zijn steentje bij aan de ontwikkeling van amateur orkesten. Ze richtte in 1955 een federatie op voor Amsterdamse Symphonie strijk- en kamerorkesten. Hieraan namen deel: Con Brio, Fidelio, Mozart, Schubert, Diepenbrock, het hoofdstedelijk kamerorkest en de VVGA. De gemeente verstrekte subsidie. Con Brio is een van drie orkesten die vandaag nog steeds bestaan.

Periode 1959 – 2000
In 1959 is het 25–jarig bestaan van Con Brio gevierd met een groot jubileumconcert. Willem Andriessen was solist, de grote zaal van het concertgebouw was uitverkocht (2000 plaatsen!) en de grote dagbladen schreven lovende recensies. Een anekdote: “In 1963 stond de symfonie in mineur van Cesar Franck op het programma. De commissie van deskundigen van de gemeente Amsterdam achtte dit te moeilijk voor een amateur orkest, en dreigde de subsidie in te trekken. Het bestuur en de dirigent verzetten zich hiertegen en het werd een prachtige uitvoering waardoor de subsidie gered werd.”

Bekende solisten waren steeds vaker bereid om met Con Brio op te treden. In maart 1965 maakte Emmy Verhey haar debuut op het podium van het concertgebouw, begeleid door Con Brio. Zo ook Christiaan Bor die in 1967 het vioolconcert van Mendelssohn speelde en 2 jaar later het vioolconcert van Bruch.

Het voert te ver om alle solisten die in de loop der jaren met Con Brio optraden te noemen. Bij alle jaarlijkse concerten in het concertgebouw was het de bedoeling dat zij voor volle zalen zouden zorgen en dat lukte! In die tijd had Con Brio gemiddeld 80 meespelende leden.

Vanaf 1970, gedurende 12 jaar, begeleidde Con Brio de concerten van het Amsterdams Operakoor, dat met 130 zangers optrad in het concertgebouw. In 1971 deed Con Brio mee een internationaal amateur-orkesten concours in Luik. Con Brio werd tweede, na het Philips orkest. Ook het 25-jarig jubileum van dirigent Nico Hermans in 1978 werd groots aangepakt met een feest in het Concertgebouw. Hiervoor had een groepje vrouwelijke musici een salonorkest samengesteld. Dit was een groot succes. Zij zijn blijven bestaan onder de naam Nostalgia.

In 1982 werd Nico Hermans ziek. In 1983 werd Iman Soeteman aangesteld als dirigent. Vanaf 1983 trad Con Brio jaarlijks op bij de lunchconcerten van het Sonesta Hotel, totdat er brand uit brak in de koepelkerk. Con Brio had hiernaast een aandeel in verschillende evenementen zoals 700 jaar Amsterdam en 350 jaar Westerkerk. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 1984 maakte Con Brio een langspeelplaat met feestelijke ouvertures van Nederlandse componisten. Het ging goed met het orkest!

Periode 1999 – 2012
In 1999 besloot Iman Soeteman om na 16 jaar zijn dirigeerstok neer te leggen.
Con Brio moest een nieuwe start maken. Ze deed dit met Peter Biloen als dirigent en veel nieuwe leden. Er werden andere vormen van koorbegeleiding aangenomen, zoals de musical Anatevka, het begeleiden van de “musical gang” de operette Masque in blau en de begeleiding van stomme films. Een motto en een aangepaste plaats om de muziek uit te voeren werden gezocht om de concerten iets extra’s te geven. Zo werd het eerste grote concert met Peter Biloen genoemd: “Van Star Wars tot Brahms”. Hierop volgden “De avond van de saxofoon” en “Franse meesters van de melodie”.

Bovenstaande is een willekeurige greep uit bijzondere momenten in de geschiedenis van Con Brio. Natuurlijk waren er veel meer bijzondere concerten en gebeurtenissen de moeite waard. Al die jaren zijn er veel mensen die zich hebben ingezet voor het orkest en dat is niet zonder resultaat! Het 80 – jarig bestaan staat nu bijna voor de deur. De lijn die Con Brio inzette met het uitvoeren van zorgvuldig gekozen bijzondere symfonische werken op passende locaties en het ontwikkelen van moderne programma’s met een duidelijk gezicht.