Concertagenda

Najaarsconcert Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio (onder voorbehoud)

Dirigent
Willem de Bordes

Programma
Meer informatie over het programma volgt.

Datum en locatie
27 november 2021 – Singelkerk | ‘s avonds (tijdstip aanvang concert volgt)
28 november 2021 – Westerkerk | ‘s middags (tijdstip aanvang concert volgt