Auditie en lidmaatschap

Maak ook deel uit van ons orkest

Ben je een gevorderde amateur en wil je meespelen? Je bent uiteraard van harte welkom! We repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de muziekschool Amsterdam Noord.

Auditie
Na een periode als aspirant-lid van het orkest volgt er een auditie. Hierbij zijn de dirigent, aanvoerder van de instrumentengroep en eventueel een bestuurslid aanwezig. De auditie bestaat uit het spelen van een toonladder, een voordrachtswerk (een fragment uit een concert of een sonate) en enkele fragmenten van een orkestpartij van een werk dat op dat moment gerepeteerd wordt.

Lidmaatschap
De contributie van Con Brio bedraagt €300.  Studenten krijgen 50% korting. De contributie betaal je in één of twee termijnen op IBAN NL29INGB0004601760. Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus.

Voorwaarden
We hebben als vereniging een Huishoudelijk reglement, Statuten en een Privacy policy. Deze documenten ontvangt ieder nieuw lid en zijn tevens op te vragen bij het bestuur.

Groepsrepetitie
Naast de tutti repetities repeteren we in voorbereiding naar een uitvoering ook regelmatig in groepen van strijkers, blazers of instrumentgroep.

Aanwezigheid
Con Brio repeteert graag met een goede bezetting. Als lid van Con Brio ben je in principe niet meer dan twee keer per project afwezig.  Op blazers-, strijkers- of groepsrepetities rekent de dirigent er op dat iedereen aanwezig is. Afmeldingen gaan via de blazerschef of strijkerschef.

Wil je meer weten?
Vragen over het orkest of wil je graag meer informatie over bijvoorbeeld de auditie? Stuur dan een bericht naar secretaris@con-brio.nl.